СПЕЦИАЛИЗИРАН КАБИНЕТ
ПО ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ, ХЕПАТОЛОГИЯ, ДИЕТЕТИКА, АБДОМИНАЛНА ЕХОГРАФИЯ И ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНА ЕНДОСКОПИЯ
гр. ВРАЦАД-р Румен Стефанов GSM: 0888/ 888 511
Специалист вътрешни болести дом.тел: 092/ 66-66-82
Гастроентерология и диететика Steffanov_MD@yahoo.com
  http://steffanov.dir.bg


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
ОТНОСНО ОСТРИЯ И ОБОСТРЕН ХРОНИЧЕН ПИЕЛОНЕФРИТ


Острият пиелонефрит представлява неспецифично възпалително заболяване на бъбречната тъкан и легенчето, развило се поради директно попадане в тях най-често на бактерии и по-рядко на микоплазми и вируси. Причинителите могат да засегнат едновременно или последователно единия или двата бъбрека.
За развитието на острия пиелонефрит допринасят и някои предразполагащи фактори като вродени аномалии на пикочните пътища, бъбречно-каменна болест и злокачествени или доброкачествени заболявания на пикочо-половата система, разрастване на простатната жлеза, нарушение в изпразването на пикочния мехур. Заболяването се среща по-често при болни с диабет, подагра и такива на кортикостероидна, цитостатична терапия или след лъчетерапия.

  Острият и обосрен хроничен пиелонефрит протича с:
  влошено общо състояние, главоболие, обща отпадналост;
  повишаване на температурата до 39-40 C, придружено с разтрисане и изпотяване;
  болки в кръста , разпространяващи се към корема и слабините;
  смущения в уринирането - често уриниране, парене и болка при уриниране.

При обострения хроничен пиелонефрит (ХПН) Вие сте имали предхождащи подобни инциденти.
Личният Ви лекар ще Ви прегледа и ще Ви назначи изследване на урина, вкл. микробиологично изследване на урината. Ако той има съмнение, че се касае за остър или обострен хроничен пиелонефрит, ще Ви насочи за лечение към нефролог или в специализирано нефрологично отделение (педиатрично отделение).
Болничното лечение на острия и обострен хроничен пиелонефрит. Специалистът нефролог ще Ви прегледа или ще Ви насочи към съответния специалист за извършване на ехографско изследване на бъбреците, което ще даде информация за наличие на предразполагащи фактори (камъни, кисти, обструкция с хидронефроза и др).

  ще назначи строг постелен режим до нормализиране на температурата, хранителният режим ще бъде съобразен с особеностите на протичане на заболяването;
     
  ще се осъществява динамично наблюдение на пациента от лекуващия и дежурния екип;
     
  ще се проследяват динамично лабораторните показатели и функционалните изследвания - уринен седимент, урокултури, кръвна картина, показатели на бъбречната функция, ехографско изследване;
     
  ще се провежда съобразено с получените показатели антибактериално лечение, което при необходимост може своевременно да бъде коригирано;
     
  своевременно могат да се диагностицират и лекуват настъпили усложнения на заболяването;
     
  ще се провеждат допълнителни инструментални изследвания - рентгенови, изотопни и др;
     
  при необходимост може да се вземе решение за оперативно лечение на причината на обструкция;


Отказът Ви от болничното лечение или извършване на необходимите изследвания или някое от тях крие риск от неточност в диагнозата и вземане на погрешно решение за лечение; това може да доведе до усложняване на заболяването или неговото хронифициране с последващо влошаване на бъбречната функция до развитие на хронична бъбречна недостатъчност.
Преди постъпването Ви в отделението ще получите копие от формуляра за информация на пациента. Можете да задавате въпросите си и да коментирате тази информация с Вашия личен лекар или лекаря нефролог/педиатър от приемния кабинет. Трябва да сте сигурен, че разбирате смисъла на предоставената Ви информация и сте имал достатъчно време да я осмислите. В случай, че се наложат допълнителни инструментални изследвания, ще получите информация за целта и начина на тяхното провеждане, начина на подготовка и евентуалните рискове и усложнения. Ако сте съгласен трябва да подпишете, че разбирате съдържанието на документа и сте съгласен да постъпите в болница за съответните изследвания и лечение.
Възможностите за лечение и прогнозата на острия и обострен хроничен пиелонефрит зависят от вида на причинителя на инфекцията (моно- или смесена флора) наличието на предразполагащи фактори, правилния подбор на антибактериалното лечение при строго спазване на постелния и хигиенно-диетичния режим. След овладяването на острите прояви на заболяването е препоръчително системно и периодично наблюдение на болния, а при необходимост отстраняване на предразполагащите фактори. Това ще предотврати рецидиви и хронифициране на болестния процес, а в перспектива и превенция на хроничната бъбречна недостатъчност.


http://steffanov.dir.bg